Posted by: kruchanatip | กรกฎาคม 24, 2014

“ครูคือต้นแบบ(The idol)…ของหนู”

วันนี้ได้คุยกับนักเรียน คำนี้ที่สะกิดใจ “ครูคือต้นแบบ(The idol)…ของหนู” ทำให้ต้องกลับมาคิดทบทวนหลาย ๆ อย่าง นักเรียน ม.3-ม.4 อยู่ในวัยที่เรียกว่าหัวเลี้ยวหัวต่อ จุดพลิกผันของชีวิต ครูนอกจากต้องทำหน้าที่สอนให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ยังต้องสอนวิชาการใช้ชีวิต การดำรงตนในสังคม ตามกติกาสังคม ต้องคอยสังเกตพฤติกรรม ให้อยู่ในกรอบ ขอบเขตที่พึงปฏิบัติ ทั้งชื่นชม ให้กำลังใจ รวมถึง การชี้แจง และว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งต้องเป็นทั้งครูผู้สอน ครูแนะแนว ครูปกครอง หลากหลายบทบาท

นักเรียนมองครูทุกมุม เริ่มตั้งแต่ การสื่อสารด้วยคำพูด สายตา การแต่งกาย นอกจากอาชีพครูจะเป็นครูในโรงเรียนแล้วนอกเวลา ไปตลาด เจอนักเรียน ผู้ปกครอง เราก็ยังเป็นครูเสมอ  แม้เป็นวันหยุดหรือเป็นวันหยุดราชการ

นักเรียนที่รัก นักเรียนเคยถามว่าทำไมครูทำได้…หนูถึงทำแบบครูไม่ได้ ครูอยากจะให้นักเรียนลองหยุด…เพื่อคิดสักนิด นักเรียนยังเป็นวัยเรียน กฎ ระเบียบ มีไว้ให้ปฏิบัติ วันหนึ่งถ้านักเรียนโตขึนอยู่ในวัยทำงาน วันที่มีวุฒิภาวะ มีความรับผิดชอบ นักเรียนจะรู้และเข้าใจ ว่าทำไมครูถึงต้องคอยเตือน คอยกำกับ

รักศิษย์เสมอ

ครูชนาธิป ปะทะดวง

Advertisements

หมวดหมู่

%d bloggers like this: